האם לשתיית חלב יש השפעה על מיתרי הקול?

נכון להיום לפי הספרות הרפואית לא נמצאה השפעה של חלב על מיתרי הקול. מכיוון שאין מחקרים בנושא ניתן להסיק שהחוקרים לא רואים לנכון שקיים קשר בין חלב למיתרי הקול מכיוון שאין בסיס או הגיון ביולוגי להשפעה זו.