מדוע החוק מחייב לפסטר את כל החלב בארץ?

לפי הנחיות משרד הבריאות, חובה לצרוך חלב ומוצריו רק לאחר, שעברו תהליך פסטור מבוקר. חלב בקר וצאן לא מפוסטר עלול להיות גורם סיכון להעברת מחלות כמו: ברוצלה, ליסטריה, לפטוספירוזיס, א. קולי ועוד.

תהליך הפסטור המבוקר בטכנולוגיה מאד מתקדמת הנו הכלי החשוב ביותר בישום הבטיחות הביולוגית. חוסנו של ענף החלב בארץ הוא בהמשך שמירה קפדנית על בטיחות מוצריו לאורך כל תהליך היצור .

על צבור המגדלים להיות ערים לכך, שחל איסור מוחלט לצרוך באופן עצמי חלב גולמי או "לכבד" אורחים/שכנים/מבקרים בשתיית כוס חלב מסוג זה. במרבית המקרים בעלי חיים אינם נראים חולים וגם שמירה היגיינית במהלך החליבה לא תמיד מונעת את נוכחותם. לאור הנאמר מומלץ לרכוש/לצרוך חלב ומוצריו אך ורק ממחלבות מאושרות ומבוקרות על ידי משרד הבריאות.