האם מועצת החלב היא גוף עם כוונות רווח?

לא. מועצת החלב הינה חל"צ – חברה לתועלת הציבור. למועצה מטרות ציבוריות בלבד, כלומר היא פועלת על פי חוק לתועלת הציבור.