מי אחראי על מועצת החלב מבין משרדי הממשלה?

מועצת החלב כפופה למשרד החקלאות, יו"ר המועצה הוא נציג משרד החקלאות.