האם מועצת החלב פוסלת מחקרים שליליים העוסקים בחלב ומוצריו? 

מטרת הקרן היא לעודד מחקר בנושא החלב בישראל. קרן המחקר מנוהלת על ידי משרד המדען הראשי של משרד הבריאות. המדען הראשי ממנה את חברי הועדה ולה אוטונומיה מלאה בקבלת ההחלטה למי לתת מענק.

 

מועצת החלב לא מתערבת בשיקולים הנוגעים לאישור מימון המחקרים.זאת ועוד בשל טיבו של תהליך המחקר לא ניתן לחזות את התוצאה בין אם שלילית או חיובית.