האם חלב מכיל אנטיביוטיקה?

לא. אין אנטיביוטיקה בחלב הישראלי. 


החלב הישראלי הוא איכותי ביותר והבקרה עליו נחשבת לאחת הטובות בעולם. על פי התקנים ודרישות משרד הבריאות עובר כל החלב הגולמי בישראל חמש בדיקות חובה לפני קבלת אישור לכניסתו למחלבה ולהתחלת תהליך הייצור ייצור מוצרי החלב. מדובר בבדיקות סף קפדניות, ביניהן בדיקה לאיתור אנטיביוטיקה (בדיקת בקרה קפדנית במיוחד), איתור מים, חמיצות וכו'.

 

אי עמידה באחת הבדיקות פוסלת את החלב לשימוש והוא אינו נכנס כלל למחלבה, הרפתן/הנוקד נקנסים בצורה חמורה. לשם השוואה בדנמרק, מגיע החלב למחלבות והוא נדגם ונבדק רק שלוש עד ארבע פעמים בחודש.