האם מועצת החלב היא הגוף שקובע אלו מחקרים ייבחרו על ידי קרן המחקר של לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות?

מועצת החלב בישראל מעודדת מחקר ומעניקה מלגות למחקרים בתחומי החלב. המועצה אינה מנהלת את המחקרים או מעורבת בתוצאותיהם.

 

בישראל מנוהל המחקר בידי המדען הראשי של משרד הבריאות ושורה נכבדת של רופאים בלתי תלויים מחליטה על הנושאים שיקבלו מימון. למועצת החלב אין יד ורגל בתכנון המחקרים, בביצועיהם, ובתוצאותיהם, ואף לא בדרך הצגתם.

 

לראיה, מחקר שפורסם לאחרונה בנושא אי סבילות ללקטוז, מומן על ידי מועצת החלב, והוצג ככזה, ותוצאותיו מדברות על רגישות ללקטוז בקרב אחוז גבוה באוכלוסייה.