מהי רמת האיכות של החלב הישראלי לעומת רמתו בעולם?

מיקומה של ישראל גבוה בעולם מבחינת תהליכי בקרת האיכות והבטיחות - החל מרמת המזון המוגש לפרות ועד למוצר הסופי המגיע לצרכן.