אילו בדיקות עובר חלב שנחלב בישראל טרם המעבר למחלבה?

בישראל כל מיכל חלב שנאסף ומגיע למחלבה נבדק. מכל מיכל נלקחת דגימה לסדרת בדיקות שמוודאות שהחלב נמצא באיכות הגבוהה ביותר. אם החלב עובר בהצלחה את כל הבדיקות, הוא מתקבל למחלבה. אם הוא נכשל באחת הבדיקות - המשלוח נפסל.

הבדיקות אותן עובר מיכל החלב: בדיקות לאיתור חומרים אנטיביוטיים או אחרים, בדיקות לבדיקת ההגיינה בזמן תהליך הפקת החלב ובדיקות מראה, טעם וריח נוספות. פסילה של מיכל כתוצאה מהבדיקות גורם לפסילתו ולשפיכתו, והרפתן נקנס בצורה משמעותית. אין מדינה בעולם בה נבדק כל מיכל חלב בכל יום (בדנמרק, לדוגמה, החלב המגיע למחלבות נדגם ונבדק 4-3 פעמים בחודש בלבד).