מי אחראי לבדיקת איכות החלב?

שני משרדי ממשלה אחראים לכך: משרד החקלאות אחראי על איכות החלב הגולמי עד לפתח המחלבה, ואילו משרד הבריאות  אחראי על החלב מהרגע שהוא מגיע מהמחלבה ועד שהוא מגיע לצרכן. בנוסף, קיים תקן איכות לחלב בשם "תקן חלב גולמי פרה 55".