האם מתבצעות בדיקות לגילוי רמות הורמונים בחלב?

לא, ואין הן מתבצעות בשום מדינה בעולם המערבי. הסיבה לכך היא שעקב רמת ההורמונים המזערית ויכולתם המוגבלת מאוד להגיע לחלב לא נשקפת סכנה  לבריאות הציבור.