האם הפרות ברפת מקבלות אנטיביוטיקה?

פרות בישראל אינן מקבלות אנטיביוטיקה באופן גורף או מניעתי. היה ופרה חולה וזקוקה לאנטיביוטיקה, היא מקבלת אנטיביוטיקה אך ורק על פי הנחיית הווטרינר המטפל. באותה העת, החלב שלה מופרד מהחלב של שאר הפרות ואינו נכנס למיכל החלב הראשי של הרפת.


שימוש באנטיביוטיקה נועד רק לשמור על בריאות בעל החיים ולמנוע סבל מיותר. שיווק החלב מבעל חיים שקיבל אנטיביוטיקה מותר רק לאחר שלא נותרו שיירים של התרופה בחלב, זאת על פי המלצת הווטרינר ועל פי תנאי הרישוי של התרופה.