אומרים שהתקן הישראלי אינו מחייב בדיקת מיקוטוקסינים בחלב פרה. האם בכל זאת מתבצעות בדיקות לגילוי מיקוטוקסינים?

אכן, אין כל דרישה לבצע בדיקת *מיקוטוקסינים בתקן 55 לחלב פרה גולמי. יחד עם זאת, משרד הבריאות והשירותים הווטרינריים בודקים מדי שנה בשנה נוכחות מיקוטוקסינים בחלב ובמוצריו במסגרת סקר שנתי. תוצאות הסקר גלויות לציבור ומתפרסמות באתרי האינטרנט של משרדים אלה.

 

*מיקוטוקסינים – פטריה רעילה הנוצרת בתוצרת חקלאית, במזון מעובד, לא מעובד ובמזון לבע"ח.