מתי חולבים את הפרה?

הפרות נחלבות 3-2 פעמים ביממה (24 שעות). הפרה נחלבת מרגע ההמלטה ועד ל-7 חודשי היריון (מתוך 9). בחודשיים האחרונים אין הפרה נחלבת והיא מכינה עצמה להמלטה הבאה.