מדוע מסמנים פרות?

סימון הפרות נועד להקל על זיהוין.