האם מטפלים בהתעללות או במחדלים שמתגלים ברפתות?

הממונה על צער בעלי חיים במשרד החקלאות, השירותים הווטרינריים אחראי לדאוג לרווחת בעלי חיים בכל הארץ.  אדם או גורם מקצועי הנחשף להתעללות בבעלי חיים מתבקש לפנות בתלונה לממונה.