האם פרות חולות נחלבות? האם חלב זה מגיע לצרכנים?

על פי תקן חלב גולמי 55, חל איסור מוחלט לשווק חלב שנחלב מפרה שאינה בריאה. אי לכך, חלב זה מופרד ומושמד ואינו מגיע לצרכן.