כיצד שומרים על ניקיון הרפת? 

הרפתן מקדיש חלק משמעותי מזנו בניקוי הרפת. כיום משתמשים בטכנולוגיית *קילטור *איוורור המקום והוספת *רפד יבש, במידת הצורך בכדי לשמור על מרבץ נקי.

*מרבץ- מקום בסככה בו רובצות הפרות במהלך היום בין החליבות. 

*קילטור- פעולה יומית הנעשית באמצעות טרקטור ומקלטרת ההופכת את המרבץ וכך מאווררת אותו ושומרת על יובש וניקיון השטח. 

*רפד- חומר חיצוני(נסורת ,קש, חול, פצלי שמן המפוזר במרבץ במטרה לשמור על יובש וניקיון ולמנוע תחלואה.