מדוע נמצאים העגלים והעגלות בכלובים ולא ברפת עם שאר הפרות?

העגלים נמצאים בתאים נפרדים כדי למנוע פגיעה פיזית על ידי פרות, וכדי להבטיח תנאים סביבתיים מעולים והגנה מפגעי הטבע. בנוסף, פעולה זו נועדה להעלות את הסיכוי לשרידותם ולבריאותם של העגלים באמצעות מתן קולסטרום* איכותי, בכמות הנדרשת ובזמן הנכון. 

*קולסטרום הוא חלב ראשוני המכיל בעיקר נוגדנים הכרחיים לפיתוח מערכת החיסון העצמית של העגל.