כיצד מצליחה הפרה הישראלית לייצר כל כך הרבה חלב?

תנובת החלב הגבוהה של הפרה הישראלית נגזרת מתנאי מחיה משופרים, טיפוח גנטי, הזנה מעולה, פיקוח ובקרה רפואית ורמה מקצועית גבוהה של השותפים בענף.