האם הרפת תורמת לאיכות הסביבה?

כן.

הרפת בישראל תורמת לסביבה בכך שהיא קולטת חומרי לוואי מתעשיית המזון של בני האדם ומזינה בהם את הפרות (קליפות הדרים, גפת יקבי יין מבשלות בירה ובתי בד, קלחי תירס, מגידולי חיטה, עגבניות ועוד). לולא הרפת, חומרי לוואי אלו היו הופכים לנטל שעלות הטיפול בו יקרה.

 

בנוסף בישראל תנובת החלב לפרה היא הגבוהה בעולם ולכן לכמות נתונה של חלב נדרשים באופן יחסי מעט פרות, לכן "טביעת הרגל הפחמנית" של הרפת הישראלית היא הנמוכה בעולם. ("טביעת רגל "פחמנית" - משמעותו רמת פליטת הפחמן הדו חמצני המביא לאפקט החממה ולהתחממות כדור הארץ שהינה אחת מהבעיות האקולוגיות העיקריות בימינו).

 

היבט אחר הינו המספוא המשמש להזנת הפרות מגודל בשטחים שוליים (שאינם מתאימים לגידולים אחרים) ומושקה במים מושבים. לשטחי המספוא הירוקים ערך נופי ואקולוגי רב.

 

בנוסף, ברפתות רבות מנוצל שטח הסככות לייצור אנרגיה מתחדשת וירוקה בעזר פאנלים פוטו-וולטאים.