האם מספר ההמלטות של הפרה הישראלית מגביר את כמות ההורמונים שמופרש לחלב?

לא. כמות ההמלטות של הפרה אינה משפיעה על כמות ההורמונים, וכמות ההורמונים אינה משתנה בהתאם למספר ההמלטות של הפרה.