האם חליבת הפרה בזמן ההיריון מעלה את רמת ההורמונים בחלב?

כמות ההורמונים בחלב אינה גבוהה. חשוב לזכור שברפת לא כל הפרות מצויות בהיריון בכל רגע נתון - חלקן נמצאות אחרי המלטה, חלקן בין הריונות חלקן כלל אינן מתעברות. כל החלב מהרפת מעורבב, כך שלעולם אין הוא מופק מפרות בהיריון בלבד.
בנוסף בשני חודשי ההיריון האחרונים של הפרה אין היא נחלבת. תקופה זו נקראת "תקופת היובש".