האם ייתכן מצב שבו נתנו לפרות הורמונים בניגוד לפיקוח? 

לא. רק הרופא הווטרינר המטפל יכול לתת הורמונים.