האם מזריקים הורמונים לפרות כדי להגביר ייצור חלב?

לא אצלנו. בישראל, מאז ומעולם, חל איסור על שימוש בהורמונים מגבירי ייצור חלב. הפרות הישראליות מובילות בייצור חלב בזכות טיפוח גנטי מתקדם, הזנה מקצועית, רמה גבוהה של רפואה וטרינרית ושיפור בתנאי מחייתן ורווחתן של הפרות. לא בזכות הורמונים. בארה"ב התיר ה- FDA שימוש בהורמונים להגברת יצור חלב.