האם אנשים עם אי סבילות ללקטוז יכולים לצרוך חלב? 

כן. אנשים עם אי סבילות ללקטוז יכולים לצרוך חלב ומוצריו בעזרת כמה אסטרטגיות תזונתיות: