האם חלבון החלב גורם לאלרגיה?

ישנם אנשים עם אלרגיה לחלבון החלב, אולם שכיחותה בקרב האוכלוסייה נמוכה מאוד. 
מי שאלרגי לחלב צריך להימנע ממנו, אבל אין זה מעיד על יכולתו של החלב להשרות סימפטומים בקרב מי שאינו אלרגי. כלומר, אין להסיק מכך על שאר האוכלוסייה. בנוסף, אין זה אומר דבר על רמת רכיבי התזונה החיוניים שבו או על רמת הסיכון שבצריכתו, מעבר לאלרגיה.
מחקרים מהשנים האחרונות מראים כי השכיחות האמיתית של אלרגיה לחלב היא 5%-2% עד גיל שנתיים ו-0.5%, ואף פחות, מאוחר יותר. בקרב רוב התינוקות חולפת האלרגיה בשנות החיים הראשונות.