האם הרפת מזהמת את הסביבה?

לא.

ענף הרפת בישראל עבר התאמה לדרישות המשרד להגנת הסביבה, ותשתיות הרפת שונו ושודרגו כך שייצור החלב לא יפגע בסביבה.  

 

בסוף 1990 משרדי הממשלה החליטו על החלת רפורמה רחבה, שחייבה את הרפתות לעמוד בתקני איכות סביבה שכללו בין היתר קירוי הרפת ושטח הרביצה כך שהגשם שיורד לא יזהם את הסביבה.

 

בגגות הותקנו מרזבים והמים הנקיים שנאספו מהגגות נשטפו לסביבה ועתה הרפת לא מוציאה מתחומה תשטיפים (מי גשם מזוהמים בשל מגע עם שיירים וחומרים אחרים מהרפת).  הרפתות בנויות כך שהזבל שנוצר בשטח הרפת, מפונה ממנה בצורה מסודרת למתקנים מיוחדים בהם מייצרים ממנו קומפוסט אורגני לדישון, כמו וכן מפיקים אנרגיית גז או חשמל.

 

בפחות מ-10 שנים הרפת הישראלית השקיעה קרוב ל-2 מיליארד שקלים, מיליארד שלוש מאות שקלים מהם שולמו על ידי הרפתנים אשר בנו רפת ישראלית חדשה. הרפתות הישראליות שינו את פניהן בתקופה קצרה מאוד –כיום 98% מהרפתות הצליחו ליישם את הרפורמה ונחשבות לרפתות ירוקות שאינן פוגעות בסביבה.