האם קיים פיקוח על רווחת הפרה ברפת?

כן. השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות אחראים לפקח על רווחת הפרה באמצעות הממונה על חוק צער בעלי החיים.