באיזו תדירות מגיע הווטרינר המטפל לביקור במשק?

הווטרינר המטפל מגיע לרפת על בסיס ביקורים שבועיים קבועים, זאת בנוסף להיענות למקרים דחופים במהלך השבוע.