סגור

חיפוש:

סגור

שאלו אותנו:

אודות

אודות מועצת החלב

המועצה לענף החלב בישראל, ייצור ושיווק (חל"צ), הוקמה כחברה פרטית על פי החלטת הממשלה משנת 1956. המועצה משמשת שולחן משותף לכל הגורמים בענף החלב – הממשלה, ארגוני החקלאים, מגדלי הבקר, הצרכנים והמחלבות. במסגרת זו מתקבלות ההסכמות החיוניות לפעילותו התקינה של ענף זה. ב-6 באוקטובר 2011, חוקק חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011 המעגן את הפעולות הנדרשות להסדרת ענף החלב, במסגרת מועצת החלב. החוק נחקק על-מנת להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו בכל ימות השנה, לרווחת ציבור הצרכנים והעוסקים בענף.